+597 8897832 info@lobmakandra.org

Projecten op Lob Makandra

Lob Makandra Projecten zet zich in om hun maatschappelijke positie in Suriname te verbeteren.

 

 

 

 

 

Wat is het doel van onze Projecten?

Zoals je in ons logo kunt zien symboliseert Lob Makandra Projecten “bloei” vanwege de rode bloempjes, afgeleid van de faya lobi, een prachtige Surinaamse bloem die vurige liefde betekent. Liefde laat mensen bloeien, mensen mogen zich geliefd en waardevol voelen zodat ze meer durven, een positief zelfbeeld krijgen en op hun beurt geïnspireerd worden om ook anderen te helpen.

Elk mens heeft unieke gaven en talenten die hem waardevol maken voor zijn omgeving. Lob Makandra Projecten wil dit gegeven in mensen aanwakkeren, hen faciliteren en begeleiden in ontwikkeling en zo  armoede bestrijden. 

amenwerking Lob Makandra & Foundation for Farming

Voedselzekerheid door op een gezonde en duurzame wijze te leren om jou eigen groente te verbouwen, daar staat de methode van Foundation for farming voor. Wij zijn in ons centrum  daarom van start te gegaan met de aanleg van modeltuinen om deze methode te demonstreren. Hier zullen wij gezinnen trainen om via het principe van Foundation for farming, groente te verbouwen.

Foundation for Farming ontving vorig jaar een onderscheiding van de  FHO, vanwege hun excellente research en expertise op het gebied van bodemverbetering.

De werkmethode van Foundation for Farming vindt haar oorsprong in Gods schepping, de wijze hoe het oerwoud zichzelf door de eeuwen heen in stand weet te houden. De oprichter van dit prachtige werk kreeg hierover van God een openbaring en de organisatie is inmiddels wereldwijd uitgebreid. 

Vorig jaar tekende St. Lob Makandra en  Foundation for Farming Nederland een MOU, een samenwerkingsovereenkomst. Samen met Marco Schuurmans schreven we een plan van aanpak. 50% van het benodigd bedrag is inmiddels gedoneerd door EO metterdaad. Wij geloven dat God ook in het overige deel zal voorzien. Er is op ons Lob Makandra terrein een strook van 2,5 ha. met als bestemming Land & Tuinbouw, wat we via dit project in ontwikkeling gaan brengen.

 

 

Your Title Goes Here

Er zijn op Lob Makandra diverse projecten geweest:

  • Voedselpakketen: Hierbij worden er pakketen samengesteld voor minder daadkrachtigen in de samenleving
  • Kleding project: Hierbij worden er kleren uitgedeeld aan minderdaadkrachtigen in de samenleving
  • Het kassenteelt project.
  • Bibliotheek voor de Buurt
  • Samen Bloeien kwekerij en verkoop van plantjes en zaden
  • Computer lessen in ons buurthuis. 
  • Gezammelijke kinderdiensten in samenwerking met stichting Weid mijn Lameren
  • Scholing voor ouderen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

U kunt zich via de site aanmelden voor de nieuwsbrief. Onze donaties vanuit Nederland lopen via St. Het Kruispunt welke is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.

Meld u aan voor de nieuwsbrief