+597 8897832 info@lobmakandra.org

De gemeente Lob Makandra

De kern van onze boodschap is de liefde voor elkaar door Jezus Christus

 

 

 

 

 

De gemeente Lob Makandra is een groeiende gemeente en staat onder leiding van Pastor Sila Wong Swie San. Hierin wordt ze bijgestaan door een jong en dynamisch pastoraal team. Vanuit de gemeente worden er diverse projecten aangestuurd om de samenleving te ondersteunen. 

Visie van de gemeente Lob Makandra

 • God te aanbidden in geest en in waarheid overeenkomstig de schriftgedeelten Johannes 4:23-24, Psalm 117 en Kollossenzen 3:16.
 • De bijbel, Gods Woord, te onderwijzen tot groei in geestelijk begrip, zoals omschreven in 2 Petrus 3:18 en 2 Timotheus 3:14-17. Het gaat om de volgende onderdelen:
  –  Bekering, waterdoop en wedergeboorte
  –  Heiligheid, gebed en toewijding.  Psalm 119:9, 2 Corinthiers 7:1
  –  Liefde tot God en onze naaste. Johannes 13:34
  –  De openbaring van de genadegaven, bedieningen en werkingen door de Heilige Geest.
  –  De spoedige wederkomst van Jezus Christus als Rechter over levenden en doden.
 • Om de grote opdracht van onze Here Jezus Christus te vervullen door de kennis van het Evangelie te verspreiden aan  alle mensen. Marcus 16:15 en Handelingen 1:8. 

Dit willen wij doen door:

 •  Het getuigenis van een getrouw christelijk leven
 •  Door de prediking van het Woord van God.
 •  Evangelisatie activiteiten
 •  Voortdurende voorbede

Het weekelijkse programma van de gemeente Lob Makandra 

 • Zondag van 10:00 tot 13:00 hebben we onze eerste dienst waarbij een ieder van harte welkom is. 
 • Woensdag avond van 19:00 tot 20:00 bijbestudie 
 • Woensdag avond van 20:00 tot 21:00 bidstond
 • Vrijdag middag van 16:30 tot 18:00 uur kinderclub 

Naast onze weekelijkse activeiten houden we regelmatig ook evangelisatie activiteiten.

 • Straat evengelisatie
 • Huis aan huis
 • Evangelisatie genezing en bevrijding campagnes

Meld je aan voor ons nieuwsbrief

Omdat wij lid zijn van de organisatie Zending en Gemeente, zijn onze nieuwsbrieven gekoppeld aan het blad van Zending en Gemeente. U kunt zich via de site aanmelden voor de nieuwsbrief. Onze donaties vanuit Nederland lopen via Zending en gemeente. Zending en Gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van Zending en Gemeente