+597 8897832 info@lobmakandra.org

In het multiculturele Suriname zijn de hindoestanen na de creolen de grootste
bevolkingsgroep van Suriname. In 1873 kwam de eerste groep aan als immigranten vanuit India met het schip Lallarookh. Vele duizenden hindoestanen
volgden daarna. Zij zijn een ijverig volk met liefde voor de landbouw en handel.
Door hun spaarzaamheid en handelsdrift werden deze hindoestanen snel een
welvarend volk. Ze behielden hun eigen taal en cultuur; het hindoeïsme en
veelgodendom uit India wordt door deze groep tot op heden aangehangen.
Bevrijdende kracht

Hoewel zij niet vijandig staan tegenover het christendom, zien zij het hindoeïsme
als hun identiteit. Het aannemen van het christelijk geloof voelt voor hen als
verloochening van hun eigen ras en cultuur. Toch komen veel van hen tot bekering
doordat ze Gods bevrijdende, genezende en reddende kracht ervaren.

Anushka Jhinkoe, een Hindoestaans vrouw, werd als baby opgedragen aan de
hindoegoden. Het was de bedoeling dat zij als eerste kleinkind van de familie de
religieuze tradities zou voortzetten

Binnendringen
De ellende begon toen Anushka als jong meisje, 14 jaar oud, ’s nachts werd
aangevallen door een demon. In de vorm van een slang kwam deze op haar af.
Deze demon wilde haar misbruiken en in haar lichaam binnendringen. Als de
demon op haar af kwam, schreeuwde Anushka luid waarna haar moeder haar te
hulp kwam. Dit herhaalde zich steeds opnieuw.
Haar moeder hoorde van de Here Jezus en bracht Anushka naar onze samenkomst. Na gebed en heftig strijden werd haar dochter bevrijd. Samen met haar
moeder koos zij voor Jezus en is al jaren trouw lid van onze gemeente.

Verslaafd
Binnenkort begint de evangelisatie-actie ‘Every Home for Christ’. Hiervoor
hebben wij materiaal gekregen, waaronder een dvd over de schepping van
de aarde, en het leven van de Here Jezus. We willen deze dvd huis-aan-huis
verspreiden bij de bewoners van onze buurt en ze het evangelie vertellen.
Ons district Wanica staat bekend om drugs- en alcoholmisbruik. Ondanks goede
voorlichting zijn veel jongeren in de buurt verslaafd.