+597 8897832 info@lobmakandra.org

Welkom op de website van Lob Makandra

Lob Makandra is de Surinaamse vertaling voor ‘Heb elkaar lief’. Lob Makandra wil naastenliefde tonen en anderen aanmoedigen en faciliteren om hetzelfde te doen. Dat is het idee achter Lob Makandra, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan maatschappelijke verbetering.

Maak contactHelp mee

Onze Visie 

We willen de wereld laten zien dat wij Jezus lief hebben door uiting te geven aan het gebod uit Johannes 15:19 “Heb elkander lief”.

Onze Missie

Wij willen onze visie realiseren door een omgeving te creëren waar mensen zich ontspannen en veilig voelen, dit brengen we in de praktijk door het geheel belangeloos of tegen kostprijs aanbieden van hulpprogramma’s, educatie, studies, bijeenkomsten, workshops en (re) creatieve en artistieke activiteiten.

De gemeente Lob Makandra

De gemeente Lob Makandra is een groeiende gemeente en staat onder leiding van Pastor Sila Wong Swie San. Hierin wordt ze bijgestaan door een jong en dynamisch pastoraal team. Lees meer..

Lob Makandra projecten

Zoals je in ons logo kunt zien symboliseert Lob Makandra Projecten “bloei” vanwege de rode bloempjes, afgeleid van de faya lobi, een prachtige Surinaamse bloem die vurige liefde betekent. Lees meer..

Voor geestelijke toerusting

Ons retraitecentrum heeft als eerste doel Surinaamse gemeenten, kerken, verenigingen, stichtingen en scholen te faciliteren als Retraite centrum ten behoeve van bezinning, toerusting, educatie, ontwikkeling, sport en recreatie. Lees meer…

Lob Makandra is aangesloten bij Stichting “Het Kruispunt” 

Ondersteuning voor ons zendingswerk

Giften kunt u overmaken via VEG Het Kruispunt in Nederland. Wij hebben al meer dan 15 jaar een hele warme samenwerking met deze kerk en het voorgangers echtpaar Leen en Trudy Koster. Leen & Trudy en hun team komen jaarlijks op zendingsreis naar Suriname.

Giften ten behoeve van ons zendingswerk blijven belasting aftrekbaar  en mag u overmaken op : Stichting Het Kruispunt  – NL95 RABO 0396 2052 24  o.v.v. doel ( Evangelisatie / Projecten / Retraite ) 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

U kunt zich via de site aanmelden voor de nieuwsbrief. Onze donaties vanuit Nederland lopen via Stichting “Het Kruispunt” welke erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.

Meld u aan voor de nieuwsbrief